Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów po aktualizacji I.2023r.

26 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów po aktualizacji I.2023r.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów po aktualizacji X.2022r.

21 października 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów po aktualizacji X.2022r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: referent ds. finansowo-płacowych.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

referent ds. finansowo-płacowych 

 

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

  1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się ubiegać również obywatele Unii Europejskiej bądź innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy         z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.),
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
  4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. wykształcenie wyższe II stopnia,
  7. umiejętność obsługi programu Płatnik i programu płacowego, dużym atutem będzie znajomość programu VULCAN,
  8. praktyczna znajomość ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przepisów prawa pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie rozliczania składek i naliczania zasiłków.
10 października 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: referent ds. finansowo-płacowych.