Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczie uczniów po aktualizacji X.2019r.

30 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczie uczniów po aktualizacji X.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. płacowo – socjalnych

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

Specjalista ds. płacowo – socjalnych

 

Miejsce pracy: Brody
Region: świętokrzyskie

 

1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

  1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się ubiegać również obywatele Unii Europejskiej bądź innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
  4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. wykształcenie wyższe II stopnia,
  7. umiejętność obsługi programu płacowego i programu Płatnik,
  8. praktyczna znajomość ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przepisów prawa pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie rozliczania składek i naliczania zasiłków.
10 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. płacowo – socjalnych

Sprawozdania finansowe SP Adamów - 2018

10 maja 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania finansowe SP Adamów - 2018