Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów po aktualizacji I.2024r

24 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów po aktualizacji I.2024r

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: referent ds. administracyjno-finansowych

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

referent ds. administracyjno-finansowych 

 

 

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

  1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się ubiegać również obywatele Unii Europejskiej bądź innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy         z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.),
  2. staż pracy: minimum 3 lata przy wykształceniu średnim, minimum 1 rok przy wykształceniu wyższym,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
  5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. dużym atutem będzie znajomość programu finanse VULCAN,
  8. praktyczna znajomość ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów prawa administracyjnego.

 

7 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: referent ds. administracyjno-finansowych

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów po aktualizacji X.2023r

25 października 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów po aktualizacji X.2023r